Zmiana rozporządzenia (WE) nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania fosforanów i innych związków fosforu w detergentach piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych cz.II chemikaliaEickhout Bas
Fosforany w eutrofizacji wód słonych i słodkich mają ogromne znaczenie. Konieczne jest poszerzenie zakresu stosowania o środki przeznaczone do mycia w zmywarkach. Zakazy stosowania takich środków chemicznych są już w Szwecji i Francji. Przepisy Europejskie musza być zgodne z tym co się dzieje w państwach członkowskich. Należy w pełni wykorzystać klauzulę rewizyjną. Przepisy UE muszą być zgodne z działaniami w państwach członkowskich. KE przeprowadzi analizę stosowania zakazu fosforanów w przemyśle i na skalę przemysłową. Niezbędne jest poprawianie metod recyklingu fosforu. Należy oszczędnie wykorzystywać ten surowiec. Niezbędne jest stosowanie substancji zamiennych. Trzeba przeprowadzić badania wpływu na środowisko środków zastępujących fosforany. Niezbędna jest klauzula bezpieczeństwa dla środków zastępujących fosforany.

Wils Sabine
Istotny jest zakaz stosowania fosforanów w wodach powierzchniowych. Wprowadzenie środków bez fosforanów do pralni nie będzie problemem. Koszty będzie musiał pokryć zakład. Recykling jest kosztem energetycznym i organizacyjnym. Należy wprowadzić ograniczenie stosowania fosforanów w środkach piorących. Używanie tych środków to konsekwencje dla środowiska. Konieczne jest wprowadzenie alternatywy dla środków używanych w zmywarkach np. sok z cytryny usuwa osady wapienne. Stężenie fosforanów i związków fosforu na poziomie 0,5 % wagi jest zbyt wysokie. Stężenie powinno wynosić 0,2 %. Na rynku dostępne są już alternatywy fosforanów. Należy wprowadzić je do sektora przemysłowego i gospodarstw domowych. Istnieją nieszkodliwe dla środowiska alternatywy fosforanów (etylen, kwas octowy). Należy zbadać stosowanie zamienników.

Prodi Vittorio
Kwestie eutrofizacji i rezerwy fosforu są bardzo ważne. Rezerwy fosforu na świecie obliczane są na 70 lat. Zasoby są bardzo małe. Potrzeba strategii pozwalającej na unikanie stosowania fosforu, który następnie rozpada się gdzieś w środowisku. Należy przedsięwziąć wtedy wszystkie środki ostrożności. by maksymalnie odzyskać fosfor i następnie wykorzystywać do ważniejszych celów np. w rolnictwie. W rolnictwie fosfor jest niezbędny. Rolnictwo należy przeanalizować w taki sposób by odzyskiwać fosfor i ponownie go stosować. Jeżeli jest możliwość w przypadku detergentów niewykorzystywania fosforu należy zrobić to jak najszybciej i na jak najszerszą skalę. Również w przypadku zmywarek. W dzielnicy Hamburga zbiera się wodę w trzech fazach: deszczową, szarą (pralki, zmywarki), czarną (toalety). Pozwala to na odzyskiwanie fosforu z tych trzech źródeł najbardziej skażonych wód. Jest to dobry przykład systemowego rozwiązania. KE musi działać szybciej i w sposób bardziej zdecydowany. Istotna jest ocena oddziaływania na środowisko różnych rozwiązań. Eutrofizacja jest ważnym problemem ale ważniejszym jest perspektywa wyczerpania się zasobów fosforu. Niesie to ze sobą skutki w zdolności wyżywienia gatunku ludzkiego.