Zmiana rozporządzenia (WE) nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania fosforanów i innych związków fosforu w detergentach piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych cz.I chemikaliaSprawozdawca Bill Newton Dunn
KE proponuje usuniecie fosforanów z chemicznych środków myjących i piorących. Technicznie jest to możliwe i powinno się to zrobić. Fosfor który trafia do wody po praniu prowadzi do eutrofizacji wód w całej Europie. Przyczynia się to do rozwoju glonów i niszczy życie w wodach. Ważne jest rozszerzenie zakresu na proszki i płyny do zmywarek. Istotne jest jak najszybsze przeprowadzenie badań i przedstawienie propozycji. Powinno się uwzględnić środki piorące i myjące. Celem jest szybsze oczyszczenie wód w Europie. Istnieją technologie stosowania środków bez fosforanów. Czterech dużych producentów w Europie jest już w stanie zapewnić stosowanie środków bez fosforanów, również w zmywarkach. Uwzględnienie zmywarek do naczyń mogłoby doprowadzić do upadku małych i średnich przedsiębiorstw, głownie w Europie środkowej, produkujących środki do zmywarek. Konieczna jest analiza Komisji czy należy wprowadzić stosowanie środków bez fosforu w pralkach i zmywarkach czy opóźnić ten proces tak by zachować miejsca pracy w Europie środkowej. Niezbedne są szczegółowe ustalenia.

Klass Christa
Rocznie zużywane jest 20mln ton środków piorących. Jest to największy wolumen produktów ubocznych. Obywatele chcą żyć w czystości. Widoczny jest związek czystości z poziomem życia, ponieważ najwięcej środków czystości kupowanych jest w krajach rozwiniętych. Środki te muszą zachować właściwości czyszczące, być przyjazne dla środowiska i mieć niską cenę.

Badania laboratoryjne chemikaliów

Badania laboratoryjne chemikaliów

Wiele krajów europejskich nie stosuje detergentów piorących z fosforanami. Fosfor jest surowcem cennym, dostępnym w ograniczonych ilościach. Należy rozsądnie obchodzić się z tym surowcem. Zakaz stosowania fosforanów w detergentach piorących nie może stanowić problemu. Należy przyzwyczaić obywateli do używania właściwych środków myjących. Środki bez fosforanów wymagają wyższej temperatury i dodatkowych cyklów pracy maszyny do mycia naczyń. Powinno się wprowadzić odzyskiwanie fosforanów, dla lepszego wykorzystania zasobów. Przed zakazem stosowania fosforanów w maszynach do mycia należy opracować substytuty. Istotne jest jak najszybsze wykonanie studium określającego sytuację małych i średnich przedsiębiorstw. Maksymalne ilości związków fosforu w legendach podaje się w udziałach procentowych. Dopuszczany odsetek fosforu należy określić w gramach a nie %. Ważne jest ograniczenie ilościowe a nie %, maksymalnie do 0,5 gr na cykl prania.

Westlund Asa
KE dość wolno reaguje. Największa ilość fosforanów pochodzi z rolnictwa. Środki piorące i myjące są dużym źródłem fosforanów. Wiele krajów wprowadziło zakaz stosowania fosforanów. Już kilka lat temu 70% wszystkich detergentów sprzedawanych w Szwecji było wolnych od fosforu. Szwecja wprowadza zasadę zgodnie z którą tylko 0,2 gr fosforanów będą mogły zawierać środki piorące i myjące. Środki istnieją na rynku i należy zadbać o zmianę przepisów. Trzeba wprowadzić przepisy, które będą regulować, również środki do zmywarek. W Europie występują różne stopnie twardości wody. Istnieją środki które są stosowane także w przypadku wody twardej. Należy określić stałe zasady odnośnie mierzenia limitów ilości fosforu na cykl prania. Granica 0,5gr na cykl pranie jest zbyt wysoka. Należy wprowadzić niższy próg 0,2 gr. W przyszłości należy wprowadzić bardziej rygorystyczne limity niż te które proponuje KE. Okres badań komisji jest zbyt długi.