Wymiana poglądów z Greetem Dancetem, dyrektorem wykonawczym ECHA cz.IV chemikaliaG. Dancet: Kompletność danych dot. chemikaliów przekazywanych przed przedsiębiorstwa w większości wypadków jest oceniana pod względem zawartości danych elementów w dokumencie. Aspekt jakościowy nie jest w tym przypadku uwzględniany. Pod koniec terminów Agencja zawsze otrzymuje tysiące dossier, trzeba wtedy działać szybko. ECHA pracuje nad tym, aby więcej uwagi było poświęcane kompletności. W zakresie oceny zgodności, Agencja zbiera doświadczenia poprzez pracę. Jeżeli dossier jest niekompletne to Agencja podejmuje bezzwłoczne działania. ECHA stara się podejmować możliwie jak najwięcej decyzji ma podstawie otrzymanych dokumentów. Agencja w trakcie istnienia nałożyła tylko 4 restrykcje, ale trzeba pamiętać, że Komisja zastosowała wiele sankcji wywodzących się jeszcze z poprzedniego systemu funkcjonowania. Nie jest to brak woli tylko ograniczeń poprzez legislacje. Nakładanie sankcji jest bardzo czasochłonnym procesem. Zarządzanie ryzykiem jest stosowane w kontaktach z władzami publicznymi. W tym roku Agencja zaczęła przeprowadzać szczegółowe badania nad substancjami, dzięki temu można przeprowadzić szczegółową analizę i określić ryzyko. Odnośnie finansów trzeba znaleźć rozwiązanie, ale trzeba pamiętać o obowiązkach narzuconych
Agencji. Dodatkowe ciecia będą uniemożliwiać te działania. Bardzo ważne jest dla Agencji, żeby współpracować nie tylko z interesariuszami, przedstawicielami przemysłu ale i z urzędami celnymi. Muszą one być świadome wymogów REACH oraz tego co się dzieje w urzędach celnych w innych krajach.

M. Groote: Będziemy się starać, aby zadbać o wyposażenie finansowe Agencji.