Wymiana poglądów z Greetem Dancetem, dyrektorem wykonawczym ECHA cz.I chemikaliaG. Dancet: Wszystkie terminy związane z pierwszym terminem realizacyjnym zostały dotrzymane. Jeżeli chodzi o ewaluacje to Agencji udało się przygotować do końca listopada. Przygotowywana jest nowa strategia, aby zapewnić większą zgodność dossier rejestracyjnych oraz dokonywania kontroli pracy Agencji. Prowadzona jest również rejestracja substancji w nanoformach. Jest wiele substancji na liście oczekujących. Do końca roku na liście ogólnej powinno znaleźć się 136 substancji. Wszystkie oceny i wyniki postępowań prowadzonych przez ECHA są dostępne na stronie internetowej. Agencja ma bardzo ambitne cele na przyszłość. ECHA stara się realizować cele dyrektywy REACH, chce być niezależna w podejmowaniu decyzji. Niezależność jest filarem Agencji i opiera się na przepisach prawa. Ważne jest, aby docierać do szerokiej publiczności, informacje na stronie będą bardziej przystępne. Agencja współpracuje z siecią europejskich przedsiębiorstw oraz chce jeszcze bliżej współpracować z interesariuszami. Są oni obecni na wszystkich etapach tworzenia opinii oraz przygotowywania decyzji. Unia jest pionierem w zakresie zarządzania chemikaliami. Często na zasadach REACH oparte są przepisy innych państw. Trzeba wspierać inne państwa w wprowadzaniu takich regulacji, ponieważ korzysta na tym zdrowie i środowisko na całym świecie. Oczekuje się przeglądu REACH ze strony Komisji, pozwoli to na jego ulepszenie. Udowodnione jest, że program ten pozytywnie wpływa na bezpieczne wykorzystanie substancji chemicznych. Bardzo istotna jest jakość informacji przekazywanych przez przedsiębiorstwa w ramach REACH, ponieważ to pozwala na stworzenie wiarygodnej bazy danych. ECHA w tym roku zostało przydzielonych wiele istotnych zadań, ale Agencja nie będzie się w stanie z nich wywiązać bez odpowiednich środków. Jeżeli problem dotyczący budżetu dla Agencji nie zostanie rozwiązany dosyć szybko to poziom usług, jakie ECHA będzie w stanie świadczyć może być rozczarowujący. Agencja nie chce specjalnego traktowania, ale ograniczenie zasobów wpłynie na jakość wywiązywania się z założeń ustawodawstwa o substancjach chemicznych. Trzeba zadbać o to, żeby obecny duży poziom wiedzy o substancjach chemicznych nie zmarnował się.