Wymiana poglądów z Geertem Dancetem, dyrektorem wykonawczym ECHA cz.V chemikaliaPrzedstawienie pierwszego pięcioletniego sprawozdania w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów – REACH i rozporządzenie CLP

Podsumowanie zawarte w 4 punktach
1. Osiągnięcia z roku 2010
2. Kluczowe elementy w dotychczasowym doświadczeniu
3. Wyzwania, które czekają w przyszłość
4. Wsparcie w obszarach

Ad. 1. Udało się koordynować prace w sprawie dyrektywy REACH. Obserwowana była sytuacja i jej rozwój. Udało się dotrzymać wszystkich terminów. Wspólnie z Agencją i państwami członkowskimi udało się osiągnąć pierwszy krok w sprawie osiągnięcia bezpieczeństwa w Europie. Odbyło się spotkanie zarządu w zeszłym tygodniu. Zarząd przyjął nową politykę odnośnie nowych interesów.

Ad. 2. Agencja przygotowała dwa sprawozdania, dotyczące REACH i prób na zwierzętach. Warto również udostępnić sprawozdania z pracy, by móc postarać się zrozumieć problemy dotyczące tych zagadnień. Główne przesłanie jest takie, że CLP i REACH działa. Wdrożenie nowego aktu prawnego było bardzo trudne. Zostały wyciągnięte wnioski – opis w sprawozdaniu. Wnioski zostaną zastosowane w przyszłości. Pomimo małych problemów, nie zaleca się zmiany dyrektywy REACH przed kolejnym terminem. Główne terminy legislacyjne powinny zostać bez zmian. Kolejne terminy dotyczącą substancji mniej niebezpiecznych. Substancje/produkty testowane na zwierzętach. Firmy zwlekały z terminem. Ponad 700 testów zostały przekazane do konsultacji publicznej. Jest potrzeba równowagi między możliwością ochrony środowiska a testowaniem i uzyskiwaniem wyników. Proces jest długi, ale początek był bardzo dobry.