Wymiana poglądów z Geertem Dancetem, dyrektorem wykonawczym ECHA cz.VIII chemikaliaKomisja
Cały proces rejestracyjny trwa ok roku. Aspekty międzynarodowe:
Wykonano krok milowy, jeśli chodzi o wdrażanie REACH. Teraz będzie wdrażanie drugiego dużego kroku, który będzie powodował wdrożenie tego w państwach członkowskich. Wykorzystywać należy informacje dla realizacji wspólnych celów.

Geertem Dancetem ECHA
Ewaluacja – ten etap nie daje jeszcze ugruntowanego pojęcia ilości wniosków. Trzeba przejrzeć wnioski z ostatnich lat. Większość wniosków jest niewystarczająca opisane. Co dwa miesiące eksperci analizują napływające wnioski. Podczas jednego posiedzenia ok 20 wniosków wychodzi z Agencji. 5% analizy wniosków, które wpłynąły jest do wykonania. Jednakże nie można obiecać, ze będzie to większy odsetek. Obowiązek rejestracji – dla niektórych firm, obowiązków jest zbyt dużo i jest to ciężkie zadanie. Agencja próbuje ułatwić i wspomóc tę pracę. Dostawca musi mieć również świadomość, jakie chemikalia sprzedaje. Opłaty w „REACH” mogą być kwestią kłopotliwą, ponieważ firmy płacą za zlecenia z góry. Pomyśleć trzeba o opłatach rocznych oraz o zmniejszaniu opłat dla małych i średnich przedsiębiorstw. Lista kandydatów: jest by cele, które zostały wyznaczone przez stronę polityczną zostały zrealizowane i jak największa liczba substancji około 120 była na liście do końca roku.