Wymiana poglądów z Geertem Dancetem, dyrektorem wykonawczym ECHA cz.VI chemikaliaAd. 3. Trzeba dokonać ewaluacji jak największej liczby wniosków. Oznacza to, że trzeba mieć zaufanie do poszczególnych wniosków. REACH ustala minimalny poziom do 5%. W 2013 r. trzeba przeanalizować 5% wszystkich wniosków, które zostały złożone podczas pierwszej rejestracji. Formalne zidentyfikowanie substancji to tylko jeden z etapów. Informacje dotyczące różnych cech substancji pojawiają się na stronie internetowej. Rozwój nauki – trzeba dotrzymać tempa rozwojowi badań tj. nanomateriały, substancje hormonalne. Prawdopodobne kompetencje produktów biobójczych - oczekuje się jednak, aby prace legislacyjne zostały zakończone.

Ad. 4. Relacje z państwami członkowskimi są bardzo ważne. Uznaje się, że mimo trudnej sytuacji finansowej, ale potrzebna jest wiedza ekspercka i środki finansowe, aby REACH mógłby być wykorzystywany we wszystkich państwach członkowskich. W 2014r. zasoby się wyczerpią i będzie potrzeba uzyskania nowych środków finansowych. Parlament Europejski od wielu lat wspiera REACH – jest ona jedną z najnowszych regulacji na świecie.

S. Hassi
Agencja ds. chemikaliów ma szerokie kompetencje. Ponad połowa skontrolowanych wniosków miała nieprawidłowe dane. Co robi Agencja, aby mieć pewność, że wszystkie wnioski, które nie spełniają kryteriów są kontrolowane? Kontroluje się ok. 5% wniosków. Powinno się zwiększyć ich ilość.

F. Grossettete
Olejki eteryczne – substancje naturalne. Etykiety produktów sprawiają, że olejki lawendowe trafiają do toksycznych kategorii dla środowiska morskiego.

C. Davies
Co się dzieje w systemie dostaw? Są naciski na mniejsze firmy, choć nie mają w swoich szeregach odpowiedniej liczby ludzi, aby móc spełniać te wymogi.