Wymiana poglądów z Geertem Dancetem, dyrektorem wykonawczym ECHA cz.VII chemikaliaV. Prodi
Istnieje konieczność zmian odnośnie niektórych koncepcji dot. chemikaliów. Odpowiednie elementy powinny zostać jeszcze lepiej rozpisane. Potrzebna jest dużo większa precyzja, jeśli chodzi o pracę i kontrolę niektórych prac Agencji. Odwołanie się do zasady ostrożności powinno być uzasadnione, jeśli chodzi o zasadę e- ryzyka.

C. Klass
REACH funkcjonuje prawidłowo m.in w sprawie produktów biobójczych. W tej dziedzinie Parlament Europejski sprowadza synergię. Trzeba zrównoważyć finansowanie produktów naturalnych. Niektóre substancje mogą być wykorzystywane jako substancje biobójcze.

C. Schlyter
Ile jest kwestii na nano materiały? Wiele informacje zostało wystosowanych podając niepoprawne dane. Może warto byłoby poprosić o współpracę z państwami członkowskimi.

A. Rosbach
REACH nie jest wystarczająco wdrożony we wszystkich państwach członkowskich. Co się z tym robi, aby poprawić tę sytuację?