Połączone oddziaływanie chemikaliów – Mieszaniny chemiczne cz.II chemikaliaC. Schlyther: Niedobre jest podejście, w którym zakłada się jakiekolwiek działania dopiero po uzyskaniu wyników badań i 100% pewności. W przypadku mieszanek trzeba podnieść poziom bezpieczeństwa. Trzeba w końcu podjąć konkretne działania.

S. Hassi: Komisja przyznaje, że niebezpieczeństwo związane z mieszankami chemikaliów występuje w przypadku zwierząt oraz ekosystemów. Natomiast odnośnie zagrożenia zdrowia ludzkiego już takiego niebezpieczeństwa nie jest pewna. Powinno stosować się zasadę ostrożnego odejścia.

Komisja Europejska: Zasada ostrożności powinna być stosowana, ale dokumenty, obecny stan wiedzy jaki posiada Komisja nie pozwala na kategoryczne jej stosowanie. Potrzebne są dalsze badania i większa liczba doświadczeń. W przypadku propozycji Rady Nordyckiej jest niewiele aktów ustawodawczych, które zajmują się mieszankami incydentalnymi. Naukowcy potwierdzają występowanie wielu niebezpiecznych mieszanek, ale większość z nich nie powinna budzić żadnych obaw. Jest to realny problem, ale w obliczu obecnych ustaleń trudno ocenić jego zakres. Większość substancji nie budzi obaw. Trzeba przeanalizować głębiej sytuacje zanim zacznie się działać w myśl zasady ostrożności. Komitet Naukowy jest przekonany, że substancje te mogą różnie oddziaływać zarówno na środowisko jak i na ludzi. Może zdarzyć się tak, że połączony efekt różnych stężeń może mieć wpływ na środowisko, ale dla ludzi nie będzie to szkodliwe. W tym momencie jednak trudno jest określić skalę tego problemu. Największą trudnością nie jest ocena ryzyka, ale określenie gdzie są największe wyzwania i które składniki danej mieszanki wiążą się z większym ryzkiem. Musi być to przeanalizowane osobno w poszczególnych przypadkach.