Bezpieczne stosowanie chemikaliów cz.I chemikaliaKomisja Europejska: Etykietowanie jest głównym sposobem informowania opinii publicznej o zagrożeniach. Sposoby oznaczania produktów zostały wprowadzone poprzez odpowiednie rozporządzenie i są one zbliżone do już istniejącego systemu klasyfikacji i etykietowanie UE. Agencja ds. Chemikaliów miała za zadanie przeprowadzić badania, dotyczące nowego systemu oznaczeń, wśród konsumentów. Badania te zostały wykonane przy ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, ekspertami oraz innymi zainteresowanymi stronami w ramach odpowiedniej sieci. Jest ona zaprojektowana po to, aby zapewnić konsumentom lepszym poziom informacji. Ponadto zostało przeprowadzone badanie opinii publicznej w ramach eurobarometru. Z przeprowadzonych badań można wyciągnąć kilka głównych wniosków. Część z nowych piktogramów były dobrze rozpoznawane i rozumiane przez konsumentów. Były to piktogramy przypominające wcześniejszy system. Jednakże nowe piktogramy wprowadzone w ramach CLP nie były rozumiane zbyt dobrze. Inne wyniki badań mówiły o tym, że często samo opakowanie produktu wpływa na postrzeganie go przez konsumenta. Kolorystka opakowania ma bardzo duży wpływ na to jak dany produkt jest odbierany, czy wydaje się on bezpieczny czy nie. Po przeprowadzonych badaniach Komisja doszła do wniosku, że propozycja ustawodawcza o zmianie rozporządzenia CLP nie wydaje się być uzasadniona. W wyniku tych badań zostało sformułowane kilka głównych zaleceń. Potrzebna jest działalność uświadamiająca społeczeństwo, uproszczenie obecnych etykiet, szczególnie jeżeli chodzi o informacje o środkach ostrożności, ponieważ są zbyt obszerne należałoby to zmienić. Po 1 czerwca 2015 należy powtórzyć badanie. Producenci i importerzy powinni lepiej dostosowywać wygląd opakowań do ostrzeżeń znajdujących się na opakowaniu, ponieważ często niebezpieczne produkty wyglądają bardzo przyjaźnie.